1. Algemeen
U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Het Bouwteam bv kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

2. Intellectuele eigendomsrechten
U erkent uitdrukkelijk dat al de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Het Bouwteam bv. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of verspreiden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het Bouwteam bv verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik.

3. Aanbrengen van een hyperlink naar de website van Het Bouwteam bv
U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Het Bouwteam bv-website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Het Bouwteam bv-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Het Bouwteam bv. U kunt uw verzoek sturen naar Het Bouwteam bv door middel van het contactformulier dat u op de website vindt.

4. Aansprakelijkheid van Het Bouwteam bv
De informatie op de Het Bouwteam bv website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Het Bouwteam bv streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn, vergissingen bevatten of afwijkingen in technische specificaties bevatten, dan kan Het Bouwteam bv hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

www.hetbouwteam.be maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u expliciet akkoord met het gebruik van deze cookies.