Privacy

De persoonsgegevens die u hierbij verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van Het Bouwteam bvba, New-Orleansstraat 24a, 9000 Gent. Deze gegevens worden door Het Bouwteam bvba verwerkt in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerd informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten en diensten. Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen kan u ons dit meedelen per e-mail of per brief. U beschikt over een inzage- en correctierecht. Het Bouwteam bvba respecteert uw privacy.